1/3
• Odbiór • Zdawanie
-adres podstawienia -adres zwrotu
-data wynajmu -data zdawania
-godzina wynajmu -godzina zdawania
 :   :